Licencirano medicinsko osoblje i negovateljice brinu o našim korisnicima 24 sata dnevno.


Medicinske usluge koje se pružaju su:

     

      - Davanje prepisane terapije

     - Primanje infuzije

      - Previjanje

      - Medicinski nadzor 24h

      - Merenje pritiska

      - Pomoć u održavanju lične  higijene   


Svaki korisnik pored svog ležaja ima taster za SOS alarm, pa samim tim korisnici doma NIKOLSEN mogu u svakom trenutku da pozovu naše medicinske sestre i negovateljice koje su 24 časa prisutne u domu. Na samom prijemu pregledi se vrše od strane lekara opšte prakse, a medicinske sestre sprovode propisane terapije našim korisnicima. Za korisnike čije zdravstveno stanje zahteva pregled specijaliste, specijalističke preglede vršimo u dogovoru sa porodicom.