Potrebna dokumentacija za prijem u Dom za stare “NIKOLSEN”

  

    1. Izvod iz matične knjige rođenih ( dva primerka )

    2. Fotokopija lične karte,

    3. Fotokopija zdravstvene knjižice

    4. Nalaz neuropsihijatra

    5. Izveštaj lekara opšte prakse (izveštaj sa važećom terapijom prisutnih oboljenja )

    6. Potvrda o prihodima (penziji)

    7.  Uverenje o državljanstvu